Managementul Crizelor

Step

Organizarea gestionării crizelor

Organizarea gestionării crizelor cibernetice. OSE defineşte în PONIS sau separat o procedură privind organizarea gestionării crizelor în caz de incidente de securitate cibernetică pentru asigurarea continuităţii activităţilor organizaţionale.

  • PROCIS - procedură privind organizarea gestionării crizelor  in caz de incidente de securitate cibernetică pentru asigurarea continuității activităților organizaționale
  • PEGEC - procese de gestionare a crizelor; documente prin care OSE stabilește procesele și modurile de implementare  in caz de incidente de securitate cibernetică pentru asigurarea continuității activităților organizaționale
  • Step

    Procesul de gestionare a crizelor

    Gestionarea crizelor cibernetice. OSE defineşte în PONIS sau separat procesele de gestionare a crizelor pe care le va implementa în caz de incidente de securitate cibernetică pentru asigurarea continuităţii activităţilor organizaţionale.

  • PEGEC - procese de gestionare a crizelor; documente prin care OSE stabilește procesele și modurile de implementare  in caz de incidente de securitate cibernetică pentru asigurarea continuității activităților organizaționale