Managementul Mentenantei

Step

Mentenanţa reţelelor şi sistemelor informatice

Menţinere securitate. OSE elaborează şi implementează o procedură pentru menţinerea securităţii reţelelor şi sistemelor informatice, în conformitate cu PONIS.

Step

Mentenanţa reţelelor şi sistemelor informatice

Actualizare resurse. OSE instalează şi menţine doar versiuni ale resurselor hardware şi software care sunt acceptate de furnizorii sau producătorii lor şi sunt actualizate din punctul de vedere al securităţii.

Step

Mentenanţa reţelelor şi sistemelor informatice

Protejare resurse. OSE protejează accesul la resursele reţelelor şi sistemelor informatice atunci când accesul se face din reţele terţe.

Step

Sisteme de control industrial. SCADA - Monitorizare, control şi achiziţii de date

Sisteme de control industriale. Multe servicii esenţiale depind de sisteme de control industriale, funcţionale şi sigure. Dacă este cazul, OSE ia în considerare cerinţele de securitate specifice pentru ISC.

Step

Sisteme de control industrial. SCADA - Monitorizare, control şi achiziţii de date

Limitarea accesului. Sistemele SCADA folosesc diferite conexiuni combinate, radio, seriale sau modem în funcţie de necesităţi. Pentru amplasamente mari sunt folosite, de asemenea, conexiuni Ethernet şi IP/Sonet.