Managementul Ecosistemului

Step

Cartografierea ecosistemului

Descrierea ecosistemului. OSE stabileşte o cartografiere a ecosistemului, inclusiv a părţilor interesate interne şi externe, incluzând, dar fără a se limita la furnizori, în special a celor cu acces la sau gestionarea activelor critice ale operatorului.

 • SICAE - situația cartografică a ecosistemului; document prin care se realizează stabilirea și identificarea ecosistemului care stă la baza furnizării serviciului esențial atat NIS, cat și alte componente. De asemenea include, dar fără a se limita la acestea, părți implicate, interne și externe, și furnizori, in special cei cu acces la NIS sau la gestionarea activelor esențiale ale operatorului economic.
 • LIRIE - lista riscurilor potențiale identificate și evaluarea acestora în furnizarea serviciilor esențiale. Riscurile sunt reprezentate de relațiile cu părțile interesate ale ecosistemului
 • Step

  Relaţiile ecosistemului

  Stabilirea relaţiilor ecosistemului. OSE elaborează şi implementează o procedură de stabilire a relaţiilor ecosistemului, care include interconexiunile (relaţiile externe) între reţelele şi sisteme informatice şi terţi. În general, cerinţele de securitate trebuie luate în considerare pentru componentele reţelelor şi sistemelor informatice operate de terţi.

 • PROSRE - procedură de stabilire a relațiilor ecosistemului; documentul include interconexiunile (relațiile externe) intre rețelele și sistemele informatice și terți
 • Step

  Relatiile ecosistemului

  Acorduri la nivel de serviciu. OSE se asigură, prin acorduri la nivel de serviciu şi/sau mecanisme de audit, că furnizorii săi stabilesc, de asemenea, măsuri de securitate adecvate. În acest sens elaborează şi păstrează o listă cu acorduri la nivel de serviciu şi/sau mecanisme de audit.

 • LASMA - listă cu acorduri la nivel de serviciu și/ sau mecanisme de audit a rețelelor și sistemelor informatice.