Managementul Ecosistemului

Step

Cartografierea ecosistemului

Descrierea ecosistemului. OSE stabileşte o cartografiere a ecosistemului, inclusiv a părţilor interesate interne şi externe, incluzând, dar fără a se limita la furnizori, în special a celor cu acces la sau gestionarea activelor critice ale operatorului.

Step

Relaţiile ecosistemului

Stabilirea relaţiilor ecosistemului. OSE elaborează şi implementează o procedură de stabilire a relaţiilor ecosistemului, care include interconexiunile (relaţiile externe) între reţelele şi sisteme informatice şi terţi. În general, cerinţele de securitate trebuie luate în considerare pentru componentele reţelelor şi sistemelor informatice operate de terţi.

Step

Relatiile ecosistemului

Acorduri la nivel de serviciu. OSE se asigură, prin acorduri la nivel de serviciu şi/sau mecanisme de audit, că furnizorii săi stabilesc, de asemenea, măsuri de securitate adecvate. În acest sens elaborează şi păstrează o listă cu acorduri la nivel de serviciu şi/sau mecanisme de audit.